Систем48

Систем за пријаву проблема који су у надлежности ОУ Србобран
- Проблем се може пријавити током 24 сата 365 дана годишње
- У случају потребе, дежурне службе јавних предузећа излазе на терен
- У року од 48 сати се добија одговор о статусу пријаве
Прегледајте Најчешћа питања пре уношења пријаве